Vaalikoneet 2020 -hanke

Vaalikoneet 2020 -hanke tutkii suomalaisten vaalikoneiden käyttöä ja merkitystä vaaleissa ja uutisjournalismissa. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen oppiaineen sekä Tampereen yliopiston viestinnän tutkimuksen COMET-tutkimuskeskuksen yhteistyönä. 

Hanke kerää uusia tutkimusaineistoja vuoden 2018 presidentinvaalista ja vuoden 2019 eduskuntavaaleista. Tutkimus painottuu näiden kahden vaalin vertailuun, mutta vaalikoneiden käyttöä tutkitaan jonkin verran myös muissa vaalityypeissä.

Hanke toteutetaan 1.10.2017–31.12.2019 ja siinä on kaksi tutkimusosiota:

  1. viestinnän tutkimukseen sijoittuvassa osassa tutkitaan vaalikoneiden tuotantoa ja journalistista käyttöä ja

  2. politiikan tutkimukseen sijoittuvassa osassa analysoidaan vaalikoneiden käyttöä ja merkitystä ehdokkaiden ja valitsijoiden näkökulmasta.

 

Vaalikoneiden tuotantoa koskeva tutkimusosio tarkastelee vaalikoneita politiikan julkisuuden ja journalistisen työn näkökulmista…

  • kartoittamalla vuoden 2018 presidentinvaaleissa ja eduskuntavaaleissa käytetyt vaalikoneet ja niiden tuottajat,

  • haastattelemalla Helsingin Sanomien ja Yleisradion vaalikoneista vastaavia henkilöitä vaalikoneiden tuotantoon ja kehittämismahdollisuuksiin liittyvistä kysymyksistä,

  • pohtimalla yhdessä vaalikoneiden tuottajien ja politiikan toimittajien kanssa vaalikoneiden tarjoamia journalistisia mahdollisuuksia ja

  • analysoimalla media-aineistojen avulla vaalikoneiden mahdollista vaikutusta journalistisen julkisuuden vaaliagendaan.

 

Vaalikoneiden käyttäjiä koskeva tutkimusosuus selvittää sekä ehdokkaiden että valitsijoiden kokemuksia vaalikoneista.

Eduskuntavaalien ehdokkaita haastattelemalla selvitetään paitsi heidän strategioitaan vastata vaalikoneisiin myös heidän tapojaan käyttää vaalikoneita kampanjatyössä. Presidentinvaalin osalta haastatellaan ehdokkaiden kampanjapäälliköt.

Vuoden 2018 presidentinvaalin ja vuoden 2019 eduskuntavaalien valitsijanäkökulmaa analysoidaan hankkeen keräämin kyselyaineistoin. Vastaajilta tiedustellaan heidän mielipiteitään vaalikoneista, vaalikonetulosten merkityksestä äänestyspäätöksille sekä heidän käsityksiään vaalikoneiden ongelmakohdista ja vahvuuksista.