Vaalikoneet

Vaalikoneet ovat äänioikeutettujen puolue- ja ehdokasvalintaa helpottavia verkkosovelluksia. Useissa maissa ne auttavat jäsentämään erityisesti puolueiden välisiä eroja, mutta Suomessa vaalikoneet osoittavat pääsääntöisesti ehdokkaiden välisiä mielipide-eroja. Ennen vaaleja ehdokkaat antavat vaihtoehtovastauksensa strukturoituihin kysymyksiin, jotka koskevat heidän poliittisia tavoitteitaan sekä mielipiteitään vaaliteemoista ja muista aiheista.

Vaalikoneiden perusidea liittyy ehdokkaiden ja valitsijan mielipidevastaavuuteen. Käyttäessään vaalikonetta valitsija ilmaisee omaa mielipidettään vastaavat vaihtoehdot samoihin kysymyksiin kuin ehdokkaat. Tämän jälkeen vaalikone listaa laskenta-algoritminsa perusteella valitsijan mielipiteitä lähinnä olevat ehdokkaat.

Yleensä suomalaiset vaalikoneet tarjoavat ehdokkaille mahdollisuuden perustella omin sanoin vaihtoehtovastauksiaan. Valitsijoilla saattaa myös olla mahdollisuus vertailla valitsemiaan ehdokkaita tarkemmin ja painottaa itselleen tärkeitä aiheita.

Suomessa vaalikoneet ovat vakiintuneet osaksi median vaalitietopalveluja. Keskeiset tiedotusvälineet ovat tarjonneet valitsijoille ehdokasvaalikoneita 1990-luvun loppupuoliskolta alkaen. Suomalaisten äänestämistä koskevien tutkimusten mukaan ehdokasvaalikoneet ovat erittäin suosittuja varsinkin nuorten keskuudessa, ja niillä on jonkin verran vaikutusta valitsijoiden äänestysvalintoihin.

Joissakin vaaleissa on tarjolla myös kansalaisjärjestöjen tuottamia vaalikoneita. Niillä järjestöt pitävät esillä omia tavoittaan ehdokkaille ja laajalle yleisölle.