Tutkimusaineisto

Tulokset perustuvat kyselyaineistoon, joka koottiin Kantar TNS:n internetpaneelissa vuoden 2018 presidentinvaalin jälkeen.

Aineisto kerättiin 2.2.–7.2.2018 ja siihen vastasi yhteensä 1007 äänioikeutettua. Vastaajakunta edustaa valtakunnallisesti 18–79-vuotiasta äänioikeutettua väestöä.

Aineistoa on painotettu siten, että edustaa valitsijakuntaa tasapainoisesti keskeisten sosiodemografisten tekijöiden osalta (sukupuoli, ikä, alue).