Sivustoon viittaaminen

Tällä sivustolla esitettäviä tietoja saa käyttää vapaasti viittaamalla tietolähteeseen asianmukaisesti ja ilmoittamalla lähteen seuraavasti:

Vaalikoneet 2020 -hankkeen kotisivut: vaalikoneet2020.fi [luettu pv.kk.vvvv]

Sivusto ja tulosgrafiikka

Sivuston www-toteutus: Josefina Sipinen

Tulosgrafiikka: Pentti Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy