Onko vaalikoneille olemassa laatukriteereitä?

Vaalikoneille ei ole olemassa kansainvälisiä, organisaatiotasolla sovittuja eettisiä standardeja. Tällaisia on sovittu esimerkiksi poliittisten kannatusmittausten laatimiselle ja julkistamiselle (ks. WAPOR).

Eräät vaalikonetutkijat ovat kuitenkin laatineet vaalikoneiden laatustandardeja määrittävän julistuksen, joka on nähtävillä alan tutkimusverkoston kotisivuilla.

Vaalikonejulistuksen sisältö on tiivistettynä seuraava:

  1. Pääperiaatteet: avoimuus, läpinäkyvyys, puolueettomuus ja menetelmällinen järkevyys

  2. Organisointi ja hallinnointi: kaikkien toimijoiden, rahoituksen sekä vaalikoneiden tuottamisen tavoitteiden läpinäkyvyys

  3. Saatavuus ja valikoimattomuus: pääsy ja saatavuus kaikille kansalaisille sekä kaikille puolueille ja ehdokkaille (mahdollisten rajausten oltava avoimia ja ne on perusteltava avoimesti)

  4. Käytettävyys: pelkistetty ja ymmärrettävä toteutus; toteutus ei saa suosia mitään puoluetta tai ehdokasta

  5. Toimivuus:

  • käyttäjän läheisyys puolueeseen/ehdokkaaseen muodostuu mielipidevastaavuudesta, joka ilmentää samankaltaista suhtautumista poliittisiin asiakysymyksiin

  • asiakysymykset relevantteja puolueiden ja ehdokkaiden mielipide-erojen kannalta

  • valitsijoille mahdollisuus heille itselleen tärkeimpien asioiden painottamiseen

  • puolueiden ja ehdokkaiden sijoittumisen kussakin kysymyksessä sekä vaalikoneen laskenta-algoritmin tulee olla läpinäkyviä

  • tuloksissa hyödynnettävien selosteiden ja graafisten esitysten pitää tukea tietojen ymmärrettävyyttä