Miten vaalikoneet vaikuttavat äänestämiseen?

Vaalikoneiden vaikutusta äänestyspäätöksiin on vaikeaa tutkia luotettavasti. Valitsijakyselyissä äänestäjiltä voidaan tiedustella, ovatko he käyttäneet vaalikoneita ja miten ne ovat vaikuttaneet heidän äänestysvalintoihinsa. Usein jonkinlaisia vaikutuksia esiintyy, mutta ne eivät välttämättä muuta aikomuksia äänestää jotakuta ehdokasta, jotakin puoletta tai esimerkiksi ajatusta jättää äänestämättä. Kuten poliittiset kannatusmittaukset ja vaalimainonta, myös vaalikoneet saattavat vaikuttaa äänestämiseen enimmäkseen vain vahvistamalla tai heikentämällä valinta-aikomuksia – välttämättä muuttamatta niitä kun valinnan aika koittaa.

Joka tapauksessa vaalikoneilla on kasvava merkitys valitsijoiden ja erityisesti nuorten äänestysvalinnoille. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa useampi kuin joka toinen alle 35-vuotias äänestäjä sanoi vaalikoneiden vaikuttaneen ratkaisevasti tai paljon siihen, ketä ehdokasta hän äänesti.

Vuoden 2018 presidentinvaalin seurantakyselyn perusteella vaalikoneet vaikuttavat presidentinvaalissa eniten sellaisten valitsijoiden äänestysvalintoihin, joilla ei ole ennalta valittua ehdokasta mielessään. Koetut ja raportoidut vaikutukset olivat yleisimpiä nuorten valitsijoiden keskuudessa.

Myös vaalikoneiden koettuja vaikutuksia esitellään tarkemmin tämän sivuston tulosgrafiikkaa-osiossa.