Miksi vaalikoneet on suunnattu ehdokkaille eikä puolueille?

Suomalaiset vaalikoneet ovat olleet lähes poikkeuksetta ehdokasvaalikoneita, jotka jäsentävät ensisijaisesti ehdokkaiden mielipiteitä ja niiden eroja. Tämä johtuu vaalijärjestelmästämme, jossa ehdokkaan äänestäminen on pakollista.

Monissa muissa maissa äänestäjät äänestävät vaaleissa vain puoluetta, ja siksi vaalikoneet jäsentävät puolueiden välisiä eroja. Puoluevaalikoneiden tiedot ovat yleensä peräisin puolueiden virallisista tavoitteista tai julkisista kannanotoista, tai varta vasten vaalikoneita varten tiedustelluista kysymyksistä puolueille.