Ketkä tekevät vaalikoneita?

Vaalikoneet ovat Suomessa pääosin median tuottamia ja yleisölleen tarjoamia palveluja. Kysymykset ovat yleensä median omien toimittaja- ja asiantuntijatiimien laatimia. Myös kansalaisilta saatetaan tiedustella, millaisia kysymyksiä vaaliehdokkaille tulisi esittää.

Suurimmissa medioissa vaalikoneiden tekninen toteutus saattaa tulla ”talon sisältä”. Myös muutamat yritykset tarjoavat vaalikoneisiin omia teknisiä ratkaisujaan ja verkkopalvelujaan. Vaalikoneiden sisällön kokoaminen ehdokkaiden vastauksista on joissakin vaaleissa varsin työlästä, koska ehdokkaita on paljon ja lopulliset ehdokaslistat valmistuvat vasta lähellä vaaleja.

Myös monet kansalaisjärjestöt tarjoavat vaaleissa vaalikonepalveluja. Tällaiset vaalikoneet sisältävät tavallisesti melko paljon järjestön toimintaan ja tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä, joita tekijät haluavat tehdä tunnetuiksi sekä ehdokkaille että äänestäjille.