Julkaisut

Tutkimushankkeen pääraportti valmistuu vuoden 2019 lopulla. Tutkimushanke tuottaa artikkeleita kotimaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin lehtiin. Hankkeen tutkimusaineistoja käytetään vaalikoneita koskeviin yliopistollisiin opinnäytetöihin. Tutkimusaineistot arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon hankkeen päätyttyä.